• เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์
    Flexible and Creative. Meet the New Style
  • เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์
    จองทัวร์จองที่พัก ติดเต่อเรา

ประวัติศาสตร์ชุมชนเกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อยตั้งอยู่ระหว่าง 3 จังหวัด ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ มี 2 เกาะ คือ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ประชากรรวม 15,000 คน อาชีพ ประมง 85% ทำสวนและค้าขาย 15% ปี 2329 พม่ามายึดเมืองถลาง หลังจากนั้นมีเจ้าเมืองตรัง เจ้าเมืองสตูล เจ้าเมืองไซบุรี ยกทัพมายึดเมืองถลางกลับคืนได้ และได้มีทหารจากตรังมาอยู่เกาะยาวน้อย และเป็นต้นตระกูล เริงสมุทร ส่วนเกาะยาวใหญ่มีทหารจากสตูลมาอยู่เป็นต้นตระกูล จิตรนาวี

การก่อเกิดของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย (เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์) เนื่องจากเกิดวิกฤษทรัพยากรในปี 2530 – 2535 มีเรือพาณิชเข้ามาทำลายทรัพยากรหญ้าทะเล ปะการัง และสัตว์น้ำวัยอ่อน ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน ปี 2538 มีการรวมตัวรณรงค์ และช่วยรัฐปราบปราม และสร้างจิตสำนึก จนปี 2540 เรือเหล่านั้นเริ่มถอยออกไปทำให้ทรัพยากรดีขึ้น คนสนใจมาดูงาน และเรียนรู้เรื่องการจัดการ เลยเอาการท่องเที่ยวมาต่อยอดให้คนมาเรียนรู้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และได้จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลมากมาย

คำว่า "เกาะยาว" มาจาก ภาษามาลายู คำว่า ปู่เหลาปันยัง แปลว่า เกาะยาว

เที่ยวเต็มวัน

ราคาโปรแกรมเที่ยวเกาะยาววันเดียว

- 1-2 คนราคา 1300 บาท

- 3-10 คนราคา 1200 บาท

- 10 คนขึ้นไป ราคา1000 บาท

*ราคาต่อคน*
รายละเอียด

แผนที่การเดินทาง

ท่าเรือบางโรงจะมีเรือเดินทางไปเกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย ทุกๆ ชั่วโมง ท่านไม่ต้องเสียเวลา คอยเรือนาน ตรงท่าเรือจะร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม
รายละเอียด

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไปของทั่วไปเกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เกาะ มี 3 ตำบลคือ เกาะยาวน้อย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน (เกาะยาวใหญ่และพรุในอยู่บน เกาะเดียวกัน) รายละเอียด

กิจกรรม

กิจกรรมของกลุ่ม โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านช่วยกันทำ บางกิจกรรม ก็เป็นอาชีพเสริม หรือบางกิจกรรมก็เป็นอาชีพหลักของครอบครัวนั้นๆรายละเอียด

โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมเที่ยวเกาะยาว 2 คืน 3 วัน

ราคาโปรแกรมเที่ยวเกาะยาว 2 คืน 3 วัน

1-2 คน  ราคา  4500 บาท

*ราคาต่อคน*


รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมเที่ยวเกาะยาว 1 คืน 2 วัน

ราคาโปรแกรมเที่ยวเกาะยาว 1 คืน 2 วัน

  • 1-2 คน  ราคา  4000  บาท
  • 3 ขึ้นไป  ราคา  3000  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์กรที่สนับสนุน

คุยกับเราผ่าน Facebook ได้ที่ Koh Yao Ecotourism